Home » Latar belakang kes SFI & Jawapan balas Video Warisan
KENYATAAN MEDIA

Latar belakang kes SFI & Jawapan balas Video Warisan

Log yang ditunjukkan dalam Video Warisan (di belakang Junz Wong dan Ajis Jaman) ialah log Acacia Mangium. Kayu-kayu balak itu mungkin atau berkemungkinan besar hasil daripada tindakan Kerajaan Sabah untuk membersihkan pokok Acacia Mangium yang lama, mati dan reput untuk memudahkan penanaman semula pokok baharu, pembinaan jalan masuk kayu baharu serta pembinaan jalan baharu. kemudahan dan infrastruktur utama di kawasan tersebut.

Fakta- Latar Belakang

Sabah Forest Industries (SFI) Sdn Bhd telah berhenti beroperasi pada November 2017 akibat daripada kegagalan dan salah urus kewangan oleh pemiliknya Ballapur Industries Ltd dari India.

Pada tahun 2018 kerajaan negeri yang diterajui oleh Warisan mensabotajkan perancangan untuk menyelamatkan SFI melalui keengganan mereka memperbaharui lesen perjanjian kayu Pelangi Prestasi Sdn Bhd dimana Lesen Baharu berkenaan merupakan syarat utama bagi pelaburan RM1.2 bilion sebagai langkah menyelamatkan SFI.

Pelangi Prestasi Sdn Bhd merupakan entiti pelaburan khas yang diperbadankan bertujuan untuk melabur semula asset milik SFI.

Pada 2019, Pelangi Prestasi menyaman Kerajaan Sabah pimpinan Warisan.

Kerajaan GRS pada September 2021 membatalkan lessen perjanjian kayu SFI atas alasan kepentingan awam.

SFI kemudiannya digulung oleh Mahkamah Tinggi kerana insolvensi dan tidak dapat membayar bilnya pada November 2021.

Pada 9 Disember 2021 dan 28 Julai 2022, Kerajaan Sabah memperolehi 15 hakmilik Pajakan Negara(‘tanah bekas SFL’) daripada SFI yang tidak solven di bawah ‘Penggunaan Kayu Hutan Lestari, Pemprosesan, Pengurusan, Penyelidikan Pemuliharaan dan Skim Pembangunan, Daerah Sipitang’ (‘Skim Tujuan Awam’ ) untuk kegunaan awam. Tujuan Skim ini adalah untuk mengeksploitasi dan menanam semula hutan asli dan sumber kayu hutan secara mampan dan bertanggungjawab, menjalankan penyelidikan dan pembangunan berkaitan penghutanan semula dan membangunkan sumber asli hutan di Daerah Sipitang.

Pengambilalihan tanah bekas SFI telah disempurnakan di bawah seksyen 3(1) Ordinan Pengambilan Tanah Sabah (Bab 69)

Sejak Julai 2022, Kerajaan Sabah, agensi, kontraktor dan ejennya telah mengambil alih tanah bekas milik SFI dan telah memulakan kerja melaksanakan skim tujuan awam itu.

Sebahagian daripada kerja-kerja yang dijalankan oleh Kerajaan Sabah, adalah untuk membersihkan pokok-pokok Acacia Mangium yang mati, reput dan tua dari tanah milik bekas SFI. Ini bagi memudahkan penanaman semula pokok baharu, pembinaan jalan masuk kayu baharu serta pembinaan kemudahan baharu dan infrastruktur utama di kawasan itu.

Jawapan Balas Video Warisan

Log yang ditunjukkan dalam Video Warisan (di belakang Junz Wong dan Ajis Jaman) ialah log Acacia Mangium. Kayu-kayu balak itu mungkin atau berkemungkinan besar hasil daripada tindakan Kerajaan Sabah untuk membersihkan pokok Acacia Mangium yang lama, mati dan reput untuk memudahkan penanaman semula pokok baharu, pembinaan jalan masuk kayu baharu serta pembinaan jalan baharu. kemudahan dan infrastruktur utama di kawasan tersebut.

Tiada injunksi difailkan terhadap Kerajaan Negeri. Kerajaan Sabah hanya bersetuju – dengan persetujuan – membenarkan bekas pekerja SFI dan keluarga mereka kekal di tanah bekas SFI. Ini adalah supaya bekas pekerja SFI dapat diserapkan semula ke dalam tenaga kerja melalui Skim Tujuan Awam tersebut.

Sama ada kilang kayu SFI beroperasi atau tidak, tiada kaitan dengan usaha Kerajaan Sabah untuk membersihkan pokok Acacia Mangium yang mati, reput dan tua. Pembersihan pokok Acacia Mangium adalah langkah pertama dalam melaksanakan Skim Tujuan Awam.

Kerajaan Sabah, melalui GLC dan syarikat berkaitannya berhasrat dalam tempoh 5 tahun akan datang, untuk melabur kira-kira RM3 bilion dalam penanaman semula hutan, penyelidikan dan pembangunan serta kemudahan hiliran kayu baharu.

PENERANGAN GAGASAN RAKYAT